Varför välja ekologiska material?

Idag blir det mer och mer populärt med ekologiska produkter, vare sig det är mat eller andra produkter eller material som till exempel kläder. När något är ekologiskt är det en produkt som har blivit närproducerad, utan att onödiga gifter har använts i produktionen. En ekologisk produkt ska även säljas till ett berättigande pris.

Vad innebär det att inhandla ekologiska produkter?

För att något ska få kallas ekologiskt i Sverige ska det ha odlats och hanterats enligt EU-lagar och direktiv för ekologisk produktion. För att det ska få säljas som ekologiska produkter eller material måste det även vara certifierat enligt EU:s policys. En av de viktigaste punkterna för ekologiska produkter är hur skadegörare och oekologiskagräs har hanterats under produktionen, helst så giftfritt som möjligt. Ytterligare är det viktigt att grödor får bra med näring och att djuren anses viktiga under produktionen. Där borde finnas en balans inom en och samma gård, på det sättet att djuren äter så mycket som möjligt från den egna gården. Under tiden borde gödsel från djuren användas som näring till gårdens egna åkrar. Denna balans ska hjälpa till att utnyttja alla resurser i området på ett hållbart och långsiktigt sätt.

De som köper och använder ekologiska produkter stödjer på det sättet de svenska gårdarna, och deras hållbarhet. Då det finns mindre gifter i produkterna är det även bättre för de som äter denna mat eller bär dessa kläder etc. I och med att det är bra både för gårdar och en själv är det svårt att inte se en fördel med att använda dessa produkter och material, samtidigt som man hjälper till att främja det naturliga kretsloppet. Ekologiska produkter ger fördelar till alla parter, såsom köparen, gårdarna och kretsloppet. Med så många fördelar är det svårt att inte välja dessa produkter när man jämför med de andra produkterna på marknaden.